Jelenia Góra przyjazna dla seniorów

1. Bon opiekuńczy – pomoc dla obłożenie chorych seniorów.
2. Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego – dedykowane dla seniorów autobusy i linie autobusowe.
3. Nowy dom pomocy społecznej i system mieszkań wspomaganych.
4. Domy dziennego pobytu w każdej dzielnicy.
5. Program zamiany mieszkań na mieszkania dostosowane na potrzeby seniorów.
6. Kluby seniora – codziennie organizujące zajęcia dla seniorów.
7. Bon aktywizujący – stała pozycja budżetowa przeznaczona na organizację cyklicznych zajęć dla seniorów.
8. Pomoc w oddłużeniu mieszkań komunalnych.